Sekcja strony głównej

W 2016 roku po raz pierwszy postanowiłem poprowadzić hodowlę Wachtelhundów.
Wystąpiłem o status Suki Hodowlanej i zatwierdzenie przydomka ,,z Czernickich Pól”. Oficjalnie hodowla istnieje od 1 marca 2016 roku i zlokalizowana jest w podwrocławskiej wsi Czernica.